Charlotte Moolenaar, congres content marketing & webredactie, beeldwijzer

Charlotte Moolenaar werkt sinds 2001 als communicatieprofessional bij de Rijksoverheid. Zij werkte mee aan de eerste imagocampagne van het Rijk (Werken bij het Rijk. Als je verder denkt), zette een leernetwerk Visuele Communicatie op voor de Academie van Overheidscommunicatie en ontwikkelde een beeldwijzer voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Momenteel houdt ze zich bezig met visuele corporate storytelling bij het ministerie van Defensie.

Breakout session: Casus: Van Beeldwijs naar Beeldwijzer.
Bekijk het hele programma